SATIŞ NOKTALARI

YURT DIŞI

ARNAVUTLUK / Tiran

AZERBAYCAN / Bakü

BELCIKA / Antwerp

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ / Dubai

CEZAYİR / Cezayir, Annaba

DAĞISTAN / Mahaçkale, Derbent

FRANSA / Paris – Lyon

HOLLANDA / Amsterdam

INGILTERE / Londra

IRAK / Bagdad, Suleymaniye

İRAN / Tahran – Tebriz

KAZAKİSTAN / Almaata - Astana

LÜBNAN / Beyrut , Zahle

MAKEDONYA / Üsküp

ÖZBEKİSTAN / Taşkent – Buhara - Semerkant

TÜRMENİSTAN / Aşkabat - Balkanabat

UKRAYNA / Kiev - KHarkov

ÜRDÜN / Amman

YUNANİSTAN / Atina